Laddar!...

Visselblåsartjänst

Här kan du anonymt rapportera om din misstanke om ett allvarligt missförhållande i ett arbetsrelaterat sammanhang som det finns ett allmänintresse av att det kommer fram. Du som visselblåsare skyddas mot repressalier från arbetsgivare. För att trygga din anonymitet och säkerställa en oberoende och självständig bedömning hanteras ditt ärende av Competensum, som är en extern mottagningsfunktion för visselblåsningsärenden.

En visselblåsare är enligt lagen någon som med skydd för repressalier anonymt kan larma om oegentligheter och missförhållanden på en arbetsplats. Kom ihåg att klagomål eller allmänt missnöje inte räknas som visselblåsning. Om du är intresserad kan du läsa mer om lagen hos Arbetsmiljöverket https://www.av.se/om-oss/visselblasarlagen/.
Tack för ditt engagemang!

Så här lämnar du din rapport

Följ instruktionerna i formuläret. När du skickat ditt meddelande får du ett lösenord på skärmen som sparar på ett säkert sätt för att sedan kunna följa ditt ärende. På detta sätt är du anonym i dialogen.

Inom sju dagar får du en bekräftelse på att din rapport är mottagen.
Du kommer därefter, i rimlig omfattning, på ett så heltäckande sätt som möjligt få återkoppling på vilka åtgärder som vidtagits som uppföljning.

Klicka här om du hellre vill framföra din information muntligt eller i ett möte. Observera att du då inte är anonym.